Ervaringen van een advocaat me...

Ervaringen van een advocaat met bijstand van cliënt bij politieverhoor (2)

In lijn met de voorgaande berichten had Mr Verstraeten een tweede ervaring met betrekking tot de aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor.

In december 2009 werd een cliënt ontboden bij de politiediensten te Mechelen. Op voorhand werd door ons kantoor gemeld dat wij wensten aanwezig te zijn bij dit verhoor.

Ter plaatse werd dit de dag erna geweigerd door de politie en werden verklaringen afgelegd door de cliënt, zonder bijstand van de advocaat.

Dergelijke handelswijze is formeel in strijd met de rechtspraak van het EVRM en met de rechtspraak van de Belgische Rechtbanken en Hoven.