Erven aan uw kleinkind?

Erven aan uw kleinkind?

Er is een nieuwe techniek ontworpen waarbij een deel van de erfenis onbelast naar een volgende generatie kan worden overgedragen: de doorgeefschenkinig.

Wanneer grootouders komen te overlijden, zijn hun kinderen vaak al gesettled, hebben ze een eigen woning of is deze bijna afbetaald. De erfenis komt dan ‘te laat’ zoals men in de volksmond zegt.

Met deze nieuwe techniek is het de bedoeling dat de kleinkinderen rechtstreeks van hun grootouders erven.

Er was reeds de mogelijkheid dat u als ouder uw erfdeel verwerpt. Dit betekent dat u binnen de vier maanden na het overlijden een verklaring aflegt waarbij u de erfenis weigert van uw ouder zodat uw kinderen in uw plaats komen en rechtstreeks erven van hun grootouder. Op die manier wordt de erfbelasting overgeslagen, maar dit betekent dan dat u afziet van uw ganse erfenis en vaak is zoiets emotioneel niet zo evident.

De andere mogelijkheid is dat u de erfenis aanvaardt en de successierechten betaalt.

In een volgende fase (met een maximumtermijn van 1 jaar na het overlijden) kan u een erfenissprong maken door middel van de doorgeefschenking. Diegene die komt te erven, kan een deel van de erfenis aan zijn kinderen overmaken zonder daarvoor een belasting te moeten betalen. Dit kan gaan over aandelen, banktegoeden, onroerende goederen.

Als u dit wil doen, moet je wel een notaris contacteren om dit in een notariële akte te laten opnemen, maar er is geen bijkomende belasting verschuldigd.

Op die manier kan je gemakkelijk een bepaald vermogen doorsluizen naar de kleinkinderen.

Eén en ander veronderstelt natuurlijk wel dat diegene die eerst erft het hier emotioneel mee kan vinden en een goede relatie onderhoudt met zijn kind(eren).

Indien u meer vragen zou hebben bij dit onderwerp of bij erfenis in het algemeen kan u terecht bij ons kantoor via 016/30.14.40 of info@advocaten-leuven.be