Factoring

Factoring

Een factoringcontract is een overeenkomst waarbij een onderneming (leverancier van goederen of diensten) aan een gespecialiseerde instelling (factoringsmaatschappij) zijn schuldvorderingen overdraagt. De factoringsmaatschappij levert tegen betaling van een vergoeding een aantal diensten zoals financiering, insolventiedekking en debiteurenbeheer.

De overdrager moet zich hierdoor weinig aantrekken van het beheer van zijn onbetaalde facturen. De juridische basis voor het verhaal van de factoringsmaatschappij op de schuldenaar is de overdracht van de schuldvordering door de overdrager aan de factoringsmaatschappij (artikel 1690 Burgerlijk Wetboek).