De factuur – la facture ...

De factuur – la facture – the invoice

De algemene regel is eenvoudig, facturen dienen opgesteld te worden in de taal van het rechtsgebied waar de (exploitatie)zetel is gevestigd.

De Vlaamse ondernemer is echter graag gedienstig en levert graag facturen af in de taal van haar (internationaal) cliënteel. Een commerciële keuze die juridisch behept is met enkele problemen. Een factuur opgesteld in een verkeerde taal is onverkort onregelmatig en kan (of beter: zal) problemen met zich meebrengen. De rechtbank, of de schuldeiser van de factuur kan immers de nietigheid van dit stuk opwerpen. Het gebrek aan een geldig stuk, staat een veroordeling tot betaling in de weg.

Het (Vlaams) decreet van 7 juli 2017 heeft hier echter verandering in gebracht.

Een groeiende mondialisering vergt soepelere regels. De mogelijkheid om een rechtsgeldige anderstalige factuur te maken, werd gecreëerd. Klanten die gevestigd zijn in de Europees Economische Ruimte (EER) kunnen vanaf nu op hun wenken bediend worden. Evenwel houdt dit extra werk in voor de Vlaamse ondernemer. De anderstalige factuur is immers bijkomstig en ontslaat de ondernemer niet van de verplichting om een Vlaamse factuur op te stellen.

Facturen die bestemd zijn voor klanten buiten de EER of Waalse/Brusselse klanten, kunnen slechts in het Nederlands rechtsgeldig opgesteld worden. Omwille van klantvriendelijkheid kan u een vertaalde factuur samen met het Nederlandse exemplaar overmaken, maar deze zal niet – als enige – aangewend kunnen worden in rechte.

Algemene voorwaarden vallen onder een ander taalregime. Deze worden best opgesteld in taal waarin gecommuniceerd wordt. Een kritische kanttekening is op zijn plaats, want wat is de waarde van regelmatige factuurvoorwaarden als de facturen op zich nietig zijn.

Heeft u vragen over facturen die u wil opstellen of wordt u geconfronteerd met facturen waarvan u de regelmatigheid in twijfel trekt, contacteer ons voor een gedetailleerd advies.