Faillissement ABFisc Tienen

Faillissement ABFisc Tienen

Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank te Leuven d.d. 09.03.2023 werd het faillissement uitgesproken van de BV ABFisc, met zetel te 3300 Tienen, Hennenmarkt 4.

Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank te Leuven d.d. 30.03.2023 werd het faillissement bevestigd. Het faillissement is dus definitief.

De klanten van ABFisc worden verzocht om onmiddellijk contact op te nemen met de bestuurder van ABFisc teneinde hun dossier op te vragen en over te dragen naar een nieuwe accountant.

ABFisc kan geen enkele prestatie meer leveren.

De schuldeisers worden verzocht aangifte van schuldvordering te doen via www.regsol.be