Faillissement Aero Generating ...

Faillissement Aero Generating Technologies BV

Bij vonnis van 25 januari 2024 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Aero Generating Technologies BV met maatschappelijke zetel te 3470 KORTENAKEN, Heerbaan 54 b 1, ingeschreven onder het KBO-nummer 0880.689.823, in faling verklaard.

Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator.

Indien u schuldeiser bent, wordt u hierbij uitgenodigd om aangifte van schuldvordering te doen. Deze aangifte kan enkel, samen met uw bewijsstukken, elektronisch worden ingediend in het Centraal Register Solvabiliteit en dit uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag.

U kan dit register bereiken via de site www.regsol.be.

Op de website www.regsol.be wordt de werkwijze voor het indienen van de vordering concreet toegelicht.