Faillissement Boelens Laetitia...

Faillissement Boelens Laetitia

Bij vonnis van 18 april 2024 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Boelens Laetitia, gekend onder de benaming Het Spaans Huis, met maatschappelijke zetel te 3080 TERVUREN, Spaans-Huisdreef 1, ingeschreven onder het KBO-nummer 0679.749.769, in faling verklaard.

Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator.

Indien u schuldeiser bent, wordt u hierbij uitgenodigd om aangifte van schuldvordering te doen.
Deze aangifte kan enkel, samen met uw bewijsstukken, elektronisch worden ingediend in het Centraal Register Solvabiliteit en dit uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag.

U kan dit register bereiken via de site www.regsol.be.