Faillissement DE BOUWADVISEURS...

Faillissement DE BOUWADVISEURS bvba

Bij vonnis van 2 februari 2017 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de bvba DE BOUWADVISEURS, waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Esperantolaan 11/4 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0823.252.361, in faling verklaard.

Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator. Indien u schuldeiser bent, kan u onderaan een formulier vinden om een aangifte van schuldvordering in te dienen.

U dient aangifte van schuldvordering te doen d.m.v. bijgaand formulier op de griffie van de rechtbank van koophandel te 3000 Leuven, Vaartstraat 5.

U dient een kopie van de aangifte en de stukken naar mijn kantoor te zenden, Vaartstraat 70 – 3000 Leuven of per e-mail: falingen@advocaten-leuven.be

De aangifte van schuldvordering dient gedetailleerd te zijn en vergezeld van de bewijsstukken.

Conform art. 77 § 1 7° BTW wet, heeft u vanaf datum van faling recht op teruggave van de BTW, zonder dat hiertoe een bijkomend attest dient te worden afgeleverd.
Klik hier voor het formulier voor aangifte van de schuldvordering.