Faillissement Flavors of Asia ...

Faillissement Flavors of Asia bv

Bij vonnis van 25 januari 2022 van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel werd Flavors of Asia bv met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Scailquinstraat 60/121 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0898.891.773, in faling verklaard.

Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator.

Indien u schuldeiser bent, wordt u hierbij uitgenodigd om aangifte van schuldvordering te doen.
Deze aangifte kan enkel, samen met uw bewijsstukken, elektronisch worden ingediend in het Centraal Register Solvabiliteit en dit uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag.

U kan dit register bereiken via de site www.regsol.be.

Op de website www.regsol.be wordt de werkwijze voor het indienen van de vordering concreet toegelicht.