Faillissement KEERSMAEKERS ANN...

Faillissement KEERSMAEKERS ANNICK

Bij vonnis van 4 april 2019 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Keermaekers Annick, wonende te 3290 Diest, Sint-Annastraat 15 in faling verklaard.

Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator.

Indien u schuldeiser bent, wordt u hierbij uitgenodigd om aangifte van schuldvordering te doen.
Deze aangifte kan enkel, samen met uw bewijsstukken, elektronisch worden ingediend in het Centraal Register Solvabiliteit en dit uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag, nl. 4 mei 2019. U kan dit register enkel bereiken via de site www.regsol.be.

Op de website www.regsol.be wordt de werkwijze voor het indienen van de vordering concreet toegelicht.

Alle schuldeisers zijn verplicht om de aangifte en bewijsstukken elektronisch in te dienen in het Centraal Register Solvabiliteit. Aangiftes op de griffie van de rechtbank van koophandel of bij de curator worden niet aanvaard en zullen worden terug gezonden.

Uitzondering wordt gemaakt voor natuurlijke personen of voor rechtspersonen in het buitenland gevestigd, voor zover zij niet worden vertegenwoordigd door een advocaat. Enkel deze partijen kunnen de aangifte neerleggen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs, op het kantooradres van de curator, Vaartstraat 70, 3000 Leuven of via falingen@advocaten-leuven.be. Via dit e-mailadres kan u ook een blanco formulier aanvragen.