Faillissement Leon Solis

Faillissement Leon Solis

Bij vonnis van 9 december 2021 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Leon Solis wonende te 3290 Diest, Eduard Robeynslaan 65/001 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0506.634.760, in faling verklaard.

Mr. Jan De Rieck en mr. Sam Reniers werden aangesteld als curatoren.

Indien u schuldeiser bent, wordt u hierbij uitgenodigd om aangifte van schuldvordering te doen.
Deze aangifte kan enkel, samen met uw bewijsstukken, elektronisch worden ingediend in het Centraal Register Solvabiliteit en dit uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag.

U kan dit register bereiken via de site www.regsol.be.

Op de website www.regsol.be wordt de werkwijze voor het indienen van de vordering concreet toegelicht.