Faillissement Orbizz BV

Faillissement Orbizz BV

Bij vonnis van 18 januari 2024 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Orbizz BV met maatschappelijke zetel te 3201 LANGDORP, Rhodestraat 22, ingeschreven onder het KBO-nummer 0702.898.622, in faling verklaard.

Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator.

Indien u schuldeiser bent, wordt u hierbij uitgenodigd om aangifte van schuldvordering te doen. Deze aangifte kan enkel, samen met uw bewijsstukken, elektronisch worden ingediend in het Centraal Register Solvabiliteit en dit uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag.

U kan dit register bereiken via de site www.regsol.be.

Op de website www.regsol.be wordt de werkwijze voor het indienen van de vordering concreet toegelicht.