Faillissement René – Ri...

Faillissement René – Richard BVBA

Bij vonnis van 19 oktober 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd René – Richard BVBA met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Naamsestraat 84, ingeschreven onder het KBO-nummer 0437.250.363, in faling verklaard.

Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator.

Indien u schuldeiser bent, wordt u hierbij uitgenodigd om aangifte van schuldvordering te doen.
Deze aangifte kan enkel, samen met uw bewijsstukken, elektronisch worden ingediend in het Centraal Register Solvabiliteit en dit uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag.

U kan dit register bereiken via de site www.regsol.be.

Op de website www.regsol.be wordt de werkwijze voor het indienen van de vordering concreet toegelicht.