Faillissement van de sportkete...

Faillissement van de sportketen Primo

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de nv Primo Stadion waarvan de zetel gevestigd is te 3200 AARSCHOT, Betekomsesteenweg 47, ingeschreven onder het KBO-nummer 0400.602.377 in faling verklaard.

Mr. Marc Dewael, Jan De Rieck en Karl Vanstipelen werden aangesteld als curatoren. Indien u schuldeiser bent, kan u onderaan een formulier vinden om aangifte van schuldvordering te doen.

Klik hier voor het formulier voor aangifte van schuldvordering.

U dient aangifte van schuldvordering te doen d.m.v. bijgaand formulier op de griffie van de rechtbank van koophandel te 3000 Leuven, Vaartstraat 5, en dit uiterlijk op 8 april 2016.

U dient een kopie van de aangifte en de stukken naar mijn kantoor te zenden, Vaartstraat 70 – 3000 Leuven of per e-mail: falingen@advocaten-leuven.be

De aangifte van schuldvordering dient gedetailleerd te zijn en vergezeld van de bewijsstukken.

Conform art. 77 § 1 7° BTW wet, heeft u vanaf datum van faling recht op teruggave van de BTW, zonder dat hiertoe een bijkomend attest dient te worden afgeleverd.

Klik hier voor het formulier voor aangifte van schuldvordering.