Faillissement van GETIMO nv

Faillissement van GETIMO nv

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de nv GENERAL TECHNICAL AND INDUSTRIAL MACHINERY AND OVENS (GETIMO) waarvan de zetel gevestigd is te 3110 ROTSELAAR, Torenstraat 128, ingeschreven onder het KBO-nummer 0883.198.658 in faling verklaard.

Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator. Indien u schuldeiser bent, kan u onderaan een formulier vinden om aangifte van schuldvordering te doen.

U dient aangifte van schuldvordering te doen d.m.v. bijgaand formulier op de griffie van de rechtbank van koophandel te 3000 Leuven, Vaartstraat 5, en dit uiterlijk op 5 augustus 2016.

U dient een kopie van de aangifte en de stukken naar mijn kantoor te zenden, Vaartstraat 70 – 3000 Leuven of per e-mail: falingen@advocaten-leuven.be

De aangifte van schuldvordering dient gedetailleerd te zijn en vergezeld van de bewijsstukken.

Conform art. 77 § 1 7° BTW wet, heeft u vanaf datum van faling recht op teruggave van de BTW, zonder dat hiertoe een bijkomend attest dient te worden afgeleverd.

Klik hier voor het formulier voor aangifte van schuldvordering.