Faillissement van JD MANAGEMEN...

Faillissement van JD MANAGEMENT vof

Bij vonnis van 06.10.2016 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de vof JD MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 3360 BIERBEEK, Nieuwstraat 28 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0834.596.512 in faling verklaard.

Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator. Indien u schuldeiser bent, kan u onderaan een formulier vinden om aangifte van schuldvordering te doen.

U dient aangifte van schuldvordering te doen d.m.v. bijgaand formulier op de griffie van de rechtbank van koophandel te 3000 Leuven, Vaartstraat 5, en dit uiterlijk op 14 november 2016.

U dient een kopie van de aangifte en de stukken naar mijn kantoor te zenden, Vaartstraat 70 – 3000 Leuven of per e-mail: falingen@advocaten-leuven.be

De aangifte van schuldvordering dient gedetailleerd te zijn en vergezeld van de bewijsstukken.

Conform art. 77 § 1 7° BTW wet, heeft u vanaf datum van faling recht op teruggave van de BTW, zonder dat hiertoe een bijkomend attest dient te worden afgeleverd.

 

Klik hier voor het formulier van aangifte van schuldvordering