Faillissement van J&J-TIM...

Faillissement van J&J-TIMMERMANS gcv / TIMMERMANS JOEL

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de gcv J&J-TIMMERMANS / TIMMERMANS JOEL waarvan de zetel gevestigd is te 3202 RILLAAR, Diestsesteenweg 603, ingeschreven onder het KBO-nummer 0525.685.065 in faling verklaard.

Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator. Indien u schuldeiser bent, kan u onderaan een formulier vinden om aangifte van schuldvordering te doen.

U dient aangifte van schuldvordering te doen d.m.v. bijgaand formulier op de griffie van de rechtbank van koophandel te 3000 Leuven, Vaartstraat 5, en dit uiterlijk op 5 augustus 2016.

U dient een kopie van de aangifte en de stukken naar mijn kantoor te zenden, Vaartstraat 70 – 3000 Leuven of per e-mail: falingen@advocaten-leuven.be

De aangifte van schuldvordering dient gedetailleerd te zijn en vergezeld van de bewijsstukken.

Conform art. 77 § 1 7° BTW wet, heeft u vanaf datum van faling recht op teruggave van de BTW, zonder dat hiertoe een bijkomend attest dient te worden afgeleverd.

Klik hier voor het formulier voor aangifte van schuldvordering.