Faillissement Vandenborre Kitc...

Faillissement Vandenborre Kitchen Diest

Bij vonnis van 2 juni 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Van Sandt – Jacobs nv (handelsbenamig VANDEN BORRE KITCHEN), met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Reustraat 1/A en ingeschreven onder het KBO-nummer 0715.460.617, in faling verklaard.

Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator.

Indien u een bestelling geplaatst heeft die nog geleverd moet worden of andere vragen heeft, gelieve dan een e-mail te zenden naar falingen@advocaten-leuven.be.

Voeg graag ook alle nuttige documenten toe (bestelbon, factuur, betalingen, ….).

Indien u schuldeiser bent, wordt u hierbij uitgenodigd om aangifte van schuldvordering te doen.
Deze aangifte kan enkel, samen met uw bewijsstukken, elektronisch worden ingediend in het Centraal Register Solvabiliteit en dit uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag.

U kan dit register bereiken via de site www.regsol.be.

Op de website www.regsol.be wordt de werkwijze voor het indienen van de vordering concreet toegelicht.