Faillissement Ziel bv

Faillissement Ziel bv

Bij vonnis van 25 januari 2022 van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel werd Ziel bv met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Grondwetstraat 41 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0684.936.596, in faling verklaard.

Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator.

Indien u schuldeiser bent, wordt u hierbij uitgenodigd om aangifte van schuldvordering te doen.
Deze aangifte kan enkel, samen met uw bewijsstukken, elektronisch worden ingediend in het Centraal Register Solvabiliteit en dit uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag.

U kan dit register bereiken via de site www.regsol.be.

Op de website www.regsol.be wordt de werkwijze voor het indienen van de vordering concreet toegelicht.