Feitelijke samenwoning

Feitelijke samenwoning

Je bent feitelijk samenwonend wanneer je met een andere persoon (partner, broer, zus, vrienden) op hetzelfde adres samenwoont en met deze persoon samen instaat voor het huishouden.

Zulke feitelijke samenwoning brengt op zich geen juridische gevolgen met zich mee. Er bestaan geen rechten of verplichtingen tegenover elkaar.

Dit betekent tevens dat in principe ieder het exclusieve eigendomsrecht behoudt over zijn goederen, met dien verstande dat bij discussie mits eenvoudige voorlegging van een factuur het eigendomsrecht kan aangetoond worden. Bij gebreke hieraan wordt vermoed het goed gemeenschappelijk te zijn.

Bij overlijden erven de feitelijk samenwonenden niet van elkaar. Indien u elkaar wenst te begunstigen, is een testament dan ook vereist.

Indien een huurovereenkomst is aangegaan door één van de samenwonenden, is deze enkel aansprakelijk voor het betalen van de huur. Hij kan evenwel op eigen houtje de huur opzeggen of de andere de toegang ontzeggen tot de woning. Om dit te vermijden is het aangewezen dat alle samenwonenden de huurovereenkomst ondertekenen.

Hetzelfde geldt bij de aankoop van een woning. Indien de woning de exclusieve eigendom is van één van de samenwonenden, kan deze te allen tijde de andere uit de woning zetten.