Formalisme en BTW

Formalisme en BTW

Beide concepten gaan hand in hand. Tot voor kort konden foutieve of ‘gebrekkige’ facturen een groot risico vormen voor de belastingplichtige die de btw van beroepsmatige kosten wou recupereren.

De formele voorwaarde dewelke door de btw-wetgeving werd vooropgesteld, schreef voor dat de belastingplichtige moet beschikken over een zogenaamde ‘conforme’ factuur, zoals voorgeschreven door artikel 5 KB nr. 1: zoals de factuurdatum, de leveringsdatum, het btw-nummer van de leverancier en van de klant.

De consequentie was tot voor kort eenvoudig: geen ‘conforme’ factuur, geen recht op aftrek.

Onder invloed van Europese rechtspraak (o.a. HvJ 15.09.2016, Senatex GmbH) heeft de btw-administratie in een nieuwe circulaire 2017/C/64 van 12.10.2017 haar formalistisch standpunt gematigd.

Voortaan zal de btw-administratie bij een gebrek in de factuur het recht op aftrek niet langer automatisch verwerpen, maar een diligente houding is vereist aangezien de aangepaste of aanvullende bewijsstukken voor de beëindiging van de controle moeten voorgelegd worden.

Fraude blijft natuurlijk uit den boze.

Indien op basis van een gecorrigeerde factuur en/of in combinatie met aanvullende bewijskrachtige stukken, die ondubbelzinnig betrekking hebben op de factuur, de materiële voorwaarde van bestemming is vervuld, is er wel degelijk een recht op aftrek.

Anticiperen is met andere woorden nog steeds belangrijk om niet last minute voor verrassingen te staan. Twijfelt u alsnog aan de conformiteit van een factuur of wilt u ongeruste telefoontjes van uw klanten vermijden, contacteer ons dan teneinde uw factuur volledig in regel te stellen.