Gedeeltelijke vrijstelling van...

Gedeeltelijke vrijstelling van belasting van de opzegvergoeding (2)

Onder bepaalde voorwaarden is een deel van uw opzegvergoeding vrijgesteld van belasting.

Bent u ten vroegste op 1 januari van dit jaar in kennis gesteld van de opzegging, dan bedraagt het vrijgestelde bedrag maximum 1.290 euro. Werd u in 2013 op de hoogte gebracht van uw ontslag of past het in een collectief ontslag dat uiterlijk op 31 december werd betekend, dan bedraagt het fiscaal vrijgestelde maximum 640 euro.

Het gedeelte van de vergoeding dat voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden, wordt afzonderlijk vermeld op de fiscale fiche 280.10 die u van uw werkgever zal ontvangen voor het invullen van uw belastingaangifte. Dat vrijgestelde deel wordt in eerste instantie aangerekend op het loon dat u ontvangt voor prestaties geleverd tijdens uw opzegperiode, omdat die normaal wel tegen het marginale tarief worden belast.