Geen toegang voor huurder tot ...

Geen toegang voor huurder tot wat hij/zij huurt

Wat kan de huurder doen?

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven boog zich over volgende situatie:

De huurder huurt een appartement en een garage.

Tengevolge van een conflict beslist de eigenaar de garage af te sluiten zodat de huurder er geen gebruik meer kan van maken.

De huurder legt een eenzijdig verzoekschrift neer bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg die een beschikking velde waarbij de huurder vergezeld van een slotenmaker, desnoods met behulp van de openbare macht toegang kreeg tot de garage.