Geen verplicht rijverbod meer ...

Geen verplicht rijverbod meer voor dronken fietsers

Sinds 1 oktober 2017 zijn rechters niet langer verplicht om het rijbewijs van een dronken fietser in te trekken.

Artikel 38 van de Wegverkeerswet werd immers aangevuld met de volgende paragraaf:

De rechter is niet verplicht om het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uit te spreken en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk te maken van examens of onderzoeken, indien de overtreding werd begaan met een voertuig dat niet in aanmerking komt voor de vervallenverklaring.”.

De rechter heeft aldus vanaf 1 oktober 2017 de vrije keuze om al dan niet een rijverbod of examens op te leggen indien de overtreding wordt begaan ‘met een voertuig dat niet in aanmerking komt voor een rijverbod’.

De voertuigen die niet in aanmerking komen voor een rijverbod en aldus bedoeld zijn in het artikel zijn onder meer een fiets, rolstoel, step, …

Let wel, de rechter kan nog steeds een rijverbod of examens opleggen indien hij dit noodzakelijk acht. Bijstand door een advocaat blijft dus bijzonder relevant.