Zijn de gegevens van uw ondern...

Zijn de gegevens van uw onderneming reeds beschermd?

Op 25 mei 2018 verkrijgt de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (hierna: AVG) directe werking in de gehele Europese Unie. Een nieuwe dag, een nieuwe wet die uitwerking krijgt, zal u ongetwijfeld vermoeden, evenwel zijn de gevolgen voor (Belgische) ondernemers groter dan gedacht.

Gegevensverzameling is immers sinds de intrede van het nieuwe millennium een “hot topic” geworden, aangezien meer en meer bedrijven zich specialiseren in het verwoed verzamelen van gegevens. Een evolutie waartegen de burger moet beschermd worden.

Deze beschermingsgedachte vinden we ook terug in de pijlers van de AVG:

  1. Transparantie: Welke gegevens worden door bedrijven verzameld en verwerkt?
  2. Data-overdracht: Burgers (of beter: consumenten) kunnen zelf beslissen om hun gegevens (niet) over te dragen aan andere bedrijven. Daarnaast kunnen zij steeds inzage krijgen in de gegevens dewelke kunnen worden overgedragen.
  3. Recht om vergeten te worden: Burgers kunnen zelf het initiatief nemen om de verzamelde en/of verwerkte gegevens te laten verwijderen.
  4. Meldplicht bij gegevenslekken: Bedrijven worden verplicht om lekken in hun databanken te melden binnen de 72 uur.

Een droom voor de burgers, vermits zij een nagelnieuw beschikkingsrecht zullen verwerven met betrekking tot hun (persoons)gegevens. Een potentiële nachtmerrie voor de (wakkere) ondernemer, aangezien de toekenning van dit beschikkingsrecht toch wat organisatie vereist.

Hoewel de hierboven vermelde abstracte omschrijving enkel doet vermoeden dat enkel grote ondernemingen deze nieuwe regels moeten eerbiedigen, is niets minder waar. De AVG werkt evengoed door tot in de kleine en middelgrote ondernemingen van ons land. Concreet houdt dit in dat ook de klantenkaart bij de apotheker, de spaarkaart in de kledingwinkel en gegevens die worden verzameld via de sociale media hieronder vallen.

De afdwinging wordt verzekerd door een boete-systeem dewelke kunnen oplopen tot twee procent van uw jaarlijkse omzet (en tot vier procent bij flagrante schendingen). Het zal ongewijfeld geen vaart lopen, maar een gewaarschuwde ondernemer is er zeker twee waard.

U heeft nog voldoende tijd om u grondig voor te bereiden, door bijvoorbeeld uw privacyverklaring/disclaimer – dewelke u op uw website heeft gepubliceerd – te actualiseren en te voorzien van de nodige transparantie, zodoende dat u meer dan voorbereid zal zijn op hetgeen 25 mei 2018 u zal brengen.