Gerechtelijke vereffening Lise...

Gerechtelijke vereffening Liseac BV

Bij vonnis d.d. 31.01.2023 van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, werd mr Jan De Rieck aangesteld als vereffenaar van

LISEAC BV, met maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, Stationsstraat 199 en KBO nr. 0475.284.855.

Alle schuldeisers en mogelijke betrokkenen worden verzocht contact op te nemen met mr Jan De Rieck via info@advocaten-leuven.be of 016 30 14 40.