Goed gemotiveerd ontslag om dr...

Goed gemotiveerd ontslag om dringende reden

Een werknemer ontslaan, is vaak een moeilijke beslissing. De impact ervan is – minstens voor de werkgever – voorzienbaar, maar de financiële impact van een onrechtmatig wettig ontslag kan aanzienlijk zijn.

Vaak loopt een welbepaalde werknemer de kantjes eraf, zonder echt grove of overdreven fouten te maken. Maar op een gegeven ogenblik, is voor u de maat vol. De kogel is door de kerk en u neemt het initiatief. U roept (of beter: u laat uw raadsman) artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet inroepen.

De eerste aangetekende (standaard)brief die het ontslag om dringende reden aankondigt, vertrekt tijdig. Het moeilijke werk staat echter nog voor de deur. De motivering van het ontslag. Er zijn in de afgelopen weken/maanden veel (kleinere) incidenten geweest.

Evenwel kiest u ervoor om ook deze incidenten te (laten) vermelden, ook al vallen deze buiten de dwingende termijn van drie dagen.

Deze feiten lagen eveneens aan de grondslag van het arrest van het Hof  van Cassatie d.d. 18 april 2018.

In dit arrest werd geoordeeld dat de vermelding van alle vroegere feiten een verduidelijking vormen van de specifieke beslissing om de initiële kennisgeving te staven.

Het Hof is van oordeel dat alle feitelijke gegevens ( ook deze van voor de driedagen-termijn) in overweging moeten genomen worden. Een pasklare oplossing voor wanneer de individuele incidenten niet zwaarwichtig genoeg zijn, maar het geheel dit wel is.

Op deze manier worden de feiten die aan de rechter kunnen voorgelegd worden, aanzienlijk verruimd.

Het blijft echter wel belangrijk dat u – als werkgever – elk incident kan bewijzen. Meer bewijselementen en feitelijke gegevens in de motiveringsbrief, bieden u meer zekerheid wanneer u tot een dergelijke beslissing overgaat.

Wil u meer informatie  of wenst u een concrete casus te bespreken? Neem contact op met ons kantoor en we verstrekken u pasklaar advies op maat van uw onderneming.