Grondwettelijk Hof verzet zich...

Grondwettelijk Hof verzet zich tegen uitholling openbaarheid van bestuur

Op 29 november 2018 vernietigde het Grondwettelijk Hof een bepaling die de federale overheidsdienst Delcredere onttrok aan de openbaarheid van bestuur.

Mr. Verstraeten stond de verenigingen bij die deze vernietiging hadden verzocht.

Een analyse van Mr. Verstraeten vindt u hier.

Prof. dr. Dirk Voorhoof besprak dit arrest in in de juristenkrant van 16 januari 2019. U vindt deze analyse hier: Juristenkrant.