GSM-gebruik achter het stuur s...

GSM-gebruik achter het stuur strenger bestraft

Sinds 3 maart 2022 is het voor bestuurders verboden om tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat met een scherm te gebruiken, vast te houden of te manipuleren, tenzij het apparaat in een daarvoor bestemde houder is bevestigd (artikel 8.4 Wegcode). Ook bestuurders die een toestel bedienen (bellen, sms’en, navigatie opzetten, enz.) wanneer het op de passagierszetel ligt of in hun schoot, zijn dus strafbaar.

Uitbreiding strafbaarstelling

Het begrip ‘draagbare telefoon’ werd gewijzigd in ‘mobiel elektronisch apparaat met scherm’. Dit betekent dat niet alleen het gebruik van een gsm verboden is achter het stuur, maar ook van andere draagbare elektronische schermtoestellen zoals e-readers en tablets.

De regels voor gsm-gebruik achter het stuur zijn dus veel strenger geworden dan voorheen, nu in het nieuwe wetsartikel zowel het gebruik van meer apparaten als meer handelingen strafbaar worden gesteld.

De apparaten mogen wel nog steeds bediend worden tijdens het rijden wanneer ze bevestigd zijn in een houder die aan het voertuig is bevestigd.

Ook wanneer het voertuig stilstaat of geparkeerd is, is er geen probleem en mogen de apparaten gebruikt en zelfs vastgehouden worden. Let wel: stoppen aan een verkeerslicht of in de file staan, worden niet beschouwd als stilstaan of parkeren. In die omstandigheden mogen de apparaten dus enkel gebruikt worden als ze bevestigd zijn in een houder.

Strengere bestraffing

Naast een verruiming van de terminologie, worden inbreuken op artikel 8.4 van de Wegcode sinds 3 maart 2022 ook strenger bestraft.

Waar deze inbreuk voorheen een overtreding van de tweede graad betrof, betreft dit nu een overtreding van de derde graad. Dit betekent dat de boete werd verhoogd.

Zo riskeert u nu een onmiddellijke inning van 174 euro (in plaats van 116 euro). Wordt u gedagvaard, dan riskeert u een geldboete van 240 tot 4.000 euro (in plaats van 160 tot 2.000 euro). Bovendien kan de politierechter een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar opleggen.

Ontving u een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechtbank? Ons kantoor staat u graag bij met gespecialiseerd advies.

Contacteer ons op het nummer 016/30.14.40 of via e-mail info@advocaten-leuven.be