Haaientanden zonder verkeersbo...

Haaientanden zonder verkeersbord: Niet meer dan decoratie!

De politierechtbank van Brussel deed op 5 februari 2018 een zeer interessante uitspraak over de betekenis van haaientanden op de weg.

De bestuurder van voertuig A reed een kruispunt op.

De bestuurder van voertuig B deed hetzelfde.

De straat waar voertuig A uitkwam, bevond zich aan de rechterzijde ten opzichte van de straat van voertuig B.

Op het einde van de straat van voertuig A waren haaientanden aangebracht. Deze haaientanden waren echter niet vergezeld van een omgekeerde driehoek of een stop-bord.

De politierechter oordeelde dat een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, zichtbaar op de grond aan de rand van de rijbaan in een kruispunt, alleen de plaats aanduidt waar de bestuurders zo nodig moeten stoppen om voorrang te verlenen ingevolge een verkeersbord. In de voorliggende feitenrelaas was dit verkeersbord niet geplaatst zodat de driehoeken getekend op de grond geen bijzondere betekenis hadden.

Ingevolge deze vaststelling diende de politierechter te besluiten dat bestuurder A voorrang van rechts had ten aanzien van bestuurder B.

Verkeersongevallen zijn vaak voor discussie vatbaar. Daarom is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door iemand die uw rechten ten volle kan verduidelijken en behartigen. Heeft u een verkeersongeval en wenst u te vernemen wat uw rechten zijn? Contacteer dan ons kantoor.

Bron: Pol.Brussel (Fr.) 5 februari 2018, VAV 2018, 54-56