Een handelsfonds … een unive...

Een handelsfonds … een universeel begrip met veel facetten

Heeft u interesse om een handelsfonds over te nemen, maar heeft u eigenlijk geen idee over wat een handelsfonds exact inhoudt?

Er zijn quasi evenveel verschillende soorten handelsfondsen als er soorten ondernemingen zijn. Dit was een van de voornaamste redenen waarom de wetgever dit begrip niet heeft omschreven.

Het Hof van Cassatie heeft de wetgever een helpende hand toegestoken, aan de hand van de volgende omschrijving:

“Een verzameling van zaken die opgevat zijn als instrumenten van een commerciële activiteit en niet alleen verschillende elementen die los van elkaar in dit geheel zijn verenigd”. ( (Cass., 4 febr. 1954, Pas., 1954, I, p. 491)

Deze omschrijving is eerder cryptisch, maar de basisvraag die moet gesteld worden is de volgende: “Wat zijn de bouwstenen van de onderneming?”.

Een aantal van deze bouwstenen kunnen de volgende zijn:

  • Het logo,
  • Gedeponeerde merken, de handelsbenaming, recepten/verpakking of modellen,
  • Het klantenbestand,
  • Het winkelinrichting,
  • Machines,
  • Huurovereenkomst

Een aantal onderdelen van een onderneming zijn meestal uitgesloten: het onroerend goed waar de uitbating plaats vindt, de schulden en vorderingen (onbetaalde facturen), de bankrekening en de voorraad.

De samenstelling van deze “bouwstenen” is niet altijd zo rechtlijnig. Het is dan ook van het grootste belang dat u een duidelijk beeld heeft van de essentiële onderdelen die u meent nodig te hebben om de uitbating op een succesvolle manier te kunnen overnemen.

Het zou dan ook spijtig zijn dat er een aanzienlijke som op de toonbank wordt gelegd, zonder dat deze enige garantie biedt op een succesvolle overname van het handelsfonds.

Nog steeds interesse om een handelsfonds over te nemen?

Er is maar een correcte conclusie en dat is dat elke overname maatwerk is, en hierbij is juridisch advies onontbeerlijk. Aarzel niet en contacteer ons vandaag nog om uw overname in goede banen te leiden.