Hebt u altijd een architect no...

Hebt u altijd een architect nodig?

Wanneer u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt moet u in principe conform art. 4 van de wet van 20.02.1939 beroep doen op de medewerking van een architect voor:

  • het opmaken van de plans
  • de controle op de uitvoering van de werken

Voor welke werken is de medewerking van een architect noodzakelijk?

Dit vindt u in de volgende bijlage.

Wat velen niet weten is dat er tevens voorzien is in art. 4 dat men een afwijking hiervoor aanvraagt zodat men als bouwheer zelf de toelating krijgt om plans op te maken en de uitvoering van de werken te controleren!

Deze aanvraag dient gericht te worden aan de Gouverneur van de Provincie waar de woning wordt opgericht of waar de bouwwerken plaats zullen hebben.

Er wordt een advies gegeven door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de werken moeten uitgevoerd worden en vervolgens neemt de Gouverneur een beslissing.

Om een dergelijke machtiging van de Gouverneur te bekomen is het niet onbelangrijk te kunnen aantonen dat men ofwel via studies, dan wel via beroepservaring de nodige kennis/ ervaring heeft opgebouwd teneinde plans te kunnen opmaken en de uitvoering der werken te kunnen controleren.