Heeft je (onder)aannemer fisca...

Heeft je (onder)aannemer fiscale schulden???

Behalve als je als privé-persoon en voor louter privé-doeleinden bouwt, is dit een belangrijke vraag.

Tot vrij recent kon je immers aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale schulden van je (onder)aannemer als die niet geregistreerd was en je niet 15 % van de factuur had doorgestort naar de fiscus en evenveel naar de RSZ.
Dit zorgde regelmatig voor heel onaangename (financiële) verrassingen.

Sinds 1 januari 2008 is de al dan niet registratie van je (onder)aannemer niet meer belangrijk (tenminste niet wat betreft de inhoudingsplicht).
De belangrijke vraag is nu of je (onder)aannemer al dan niet fiscale schulden heeft.

Heeft je (onder)aannemer fiscale schulden op het ogenblik van de betaling, dan moet 15% van het factuurbedrag (excl. BTW) worden ingehouden en doorgestort naar de fiscus.
Zoniet, kan je samen met de (onder)aannemer aansprakelijk worden gesteld voor de fiscale schulden van die (onder)aannemer en dit tot een maximum van 35% van de totale prijs van de werken (excl. BTW).
Reken zelf maar uit…

Sinds 1 januari 2009 is deze regeling effectief van kracht, door de opening van een databank clash royale free gems op de site www.minfin.fgov.be.
Op die website kan (lees : moet) je namelijk nagaan of je (onder)aannemer fiscale schulden heeft.
Is het antwoord “ja” dan moet je overgaan tot inhouding en doorstorting naar de fiscus.

Hou er rekening mee dat tot een factuurbedrag van € 7.143,00 (excl. BTW) je gewoon de doorstorting moet doen.
Is het factuurbedrag gelijk aan of hoger dan € 7.143,00 (excl. BTW) dan moet je aan de (onder)aannemer een attest vragen waaruit het bedrag van zijn fiscale schuld blijkt.

Wil je dus de onaangename verrassingen van hierboven vermijden, dan mag je dit zeker niet over het hoofd zien!!
Overigens bestaat er een gelijkaardige regeling voor sociale schulden van je (onder)aannemer, waarbij 35% moet ingehouden en doorgestort worden.