Help! Ik word gestalkt! Wat nu...

Help! Ik word gestalkt! Wat nu?

Wat is stalking eigenlijk?

Stalking is het feit dat een persoon iemand anders voortdurend achtervolgt, belaagt en lastig valt.
Concreet kan stalking bestaan uit het achtervolgen en bespieden van het slachtoffer, het voortdurend opbellen/sms’en van het slachtoffer, ongevraagde attenties, brieven, kaartjes toesturen enz…

Welke juridische stappen kan je tegen stalking ondernemen?

Vooreerst is het belangrijk steeds melding te maken van de feiten die zich voordoen bij de politie. Zij zullen dan een proces-verbaal opstellen.
Als slachtoffer van stalking kan je een klacht met burgerlijke partijstelling doen bij de onderzoeksrechter.
Als de klacht gegrond wordt verklaard zal de dader na afloop van het onderzoek strafrechtelijk worden vervolgd.

Tegelijkertijd kan je als slachtoffer van stalking via een kortgedingprocedure een straatverbod afdwingen.
De stalker krijgt dan het verbod om zich in een bepaald gebied op te houden.
Dit gebied kan bestaan uit bepaalde straten, een park of zelfs een hele gemeente.

Als je wordt gestalkt blijf dan niet bij de pakken zitten en maak gebruik van de juridische middelen die voorhanden zijn om jezelf te beschermen.