Help, ik werd slachtoffer van ...

Help, ik werd slachtoffer van een aanrijding maar de tegenpartij blijkt niet verzekerd

In België dient elke eigenaar van een voertuig verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

In het geval van een ongeval veroorzaakt door de verzekerde, zal deze verzekering dan tussenkomen in het vergoeden van de schade.

Maar wat nu als u wordt aangereden door een voertuig dat niet verzekerd blijkt te zijn?

In deze gevallen kan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) hulp bieden.

Dit fonds vergoedt slachtoffers van ongevallen waarbij de aansprakelijke chauffeur niet gekend of niet verzekerd blijkt te zijn.

In geval van een aanrijding door een niet-verzekerd voertuig, zijn de volgende voorwaarden van toepassing om tussenkomst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds te genieten:

  • Het ongeval moet door een motorrijtuig zijn veroorzaakt.
  • Indien het ongeval in België heeft plaatsgevonden, wordt er geen enkele nationaliteitsvoorwaarde gesteld.
  • Gebeurde het ongeval in het buitenland, dan moet het slachtoffer aantonen dat zijn hoofdverblijfplaats in België is gevestigd.
  • De aanvraag tot tussenkomst is binnen de 5 jaar na datum van het ongeval ingediend.

Bepaalde categorieën van personen worden uitgesloten van het recht op vergoeding van het Fonds.

Dit is bijvoorbeeld zo voor de chauffeur van het niet-verzekerde voertuig, de bestuurder van niet-verzekerde voertuig indien hij er op de hoogte van was dat de verzekeringsplicht niet werd nageleefd,…

Het slachtoffer van de aanrijding dat een aanvraag tot tegemoetkoming bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds indient, moet de aansprakelijkheid aantonen van de bestuurder van het onverzekerde voertuig.

Bijstand door een advocaat in deze procedure blijft dus bijzonder relevant.