Het kantoor in de pers: Raad v...

Het kantoor in de pers: Raad van State vernietigt milieuvergunning Uplace

De Raad van State heeft in haar arrest van 28 mei 2014 bevestigd wat de Auditeur reeds had aangekondigd, de Vlaamse Regering heeft in het milieuvergunningsdossier van de nv Uplace een fout gemaakt.
Meer zelfs, de Vlaams Regering heeft zich partijdig opgesteld bij het beoordelen van de vraag of het project Uplace al dan niet een milieuvergunning mocht verkrijgen.
De grondslag voor deze partijdigheid is te vinden in de overeenkomst, zijnde de brownfieldconvenant, die in 2008 werd afgesloten tussen de nv Uplace en de Vlaamse Regering. In deze overeenkomst had de Vlaamse Regering er zich namelijk toe verbonden om in het geval zij diende te oordelen over de milieuvergunning, zij alles in het werk zou stellen om de vergunning toe te kennen.
Door deze verbintenis heeft de Vlaamse Regering en bijgevolg dus ook Vlaams Minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege minstens de indruk gewekt dat zij bij het beoordelen van de milieuvergunningsaanvraag niet onpartijdig heeft geoordeeld over het voorliggend dossier.
Ons kantoor voerde met succes deze procedure bij de Raad van State namens meerdere partijen
Het persbericht van de Raad van State en het bijhorende arrest vindt u hier terug.