Het kantoor in de pers: ‘Sch...

Het kantoor in de pers: ‘Schrik van Damiaanplein’ riskeert twee jaar cel (deel 2)

De Correctionele Rechtbank te Leuven heeft op 11/03/2014 een maatschappelijke enquête bevolen in de zaak waarin Mr. Chris Vandebroeck en Barbara Wydooghe optraden voor één van de slachtoffers van een jongeman die verschillende meisjes aangerand heeft.
De zaak wordt verder behandeld op de zitting van 10 juni 2014.

Indien de Rechtbank onvoldoende zicht heeft op de gedragingen en het milieu van de beklaagde en/of op het risico op herhaling, kan zij een maatschappelijk onderzoek bevelen, zoals in casu.

De justitieassistent gaat tijdens een huisbezoek de concrete levenssituatie van de beklaagde en zijn huisgenoten na en adviseert de rechter betreffende de haalbaarheid van eventueel op te leggen probatievoorwaarden of een op te leggen leer- of werkstraf.

De Rechtbank kan aldus met kennis van zaken een gepaste straf opleggen.

U kan het artikel van de Standaard hier nalezen