Het ontslag om dringende reden...

Het ontslag om dringende reden: begrip

Het zal u maar gebeuren…
U wordt ontslagen om dringende reden…van de ene dag op de andere staat u op straat, zonder enige vergoeding.
Mag uw werkgever dit zomaar en kan u eventueel verdere stappen ondernemen?
Alles hangt natuurlijk af van wat de aanleiding van het ontslag is geweest.
Volgens de arbeidsovereenkomstenwet is een dringende reden een ernstige tekortkoming : “die elke verdere professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. ”

Wat dit in concreto inhoudt, is vaak punt van discussie.
Uiteindelijk zal het de Arbeidsrechtbank zijn die oordeelt of de dringende reden al dan niet gerechtvaardigd was en of er dus al dan niet een vergoeding moet worden betaald.
In het verleden heeft de Arbeidsrechtbanken reeds volgende gevallen erkend als dringende reden:

  • Een werknemer die gedurende 3 dagen zonder enige verantwoording afwezig is en bovendien heeft verzuimd de werkgever van die afwezigheid op de hoogte te brengen.
  • Het opzettelijk beschadigen van de goederen van de werkgever.
  • Diefstal door een verkoopster van een paar panty’s in een grootwarenhuis of van een sjaal zeker wanneer de werknemer op heterdaad betrapt wordt.
  • Het niet intikken van bepaalde goederen in het kasregister.
  • Een beroepschauffeur die aanstalten maakte in een dronken toestand met de hem toevertrouwde vrachtwagen te rijden.
  • Herhaald seksistisch en grof taalgebruik tegenover vrouwelijk personeel door een hiërarchisch meerdere.
  • Het uitlenen door een werknemer van zijn bedrijfswagen in het weekend aan een vriend om er mee uit te gaan wanneer die vriend er in dronken toestand om vier uur ’s nachts een ongeval mee veroorzaakt.

Elk geval moet dus apart worden bekeken en beoordeeld.
Voor deskundig advies kan u uiteraard bij ons kantoor terecht.