Hoelang dien ik onderhoudsgeld...

Hoelang dien ik onderhoudsgeld te betalen voor mijn studerend kind ?

In principe blijft de onderhoudsverplichting gelden zolang het kind zijn opleiding niet voltooid heeft en minstens tot het meerderjarig is. Dit betekent dat een onderhoudsbijdrage verschuldigd blijft zolang het kind studeert – ook al is het 18 jaar geworden.

Hierbij geldt weliswaar dat de studie een normale voortgang moeten kennen, waarbij het kind blijk geeft van voldoende ijver en bekwaamheid, zodat de studies succesvol zouden kunnen worden beëindigd. Onmiddellijk dient een en ander te worden gerelativeerd doordat het kind een tweede kans krijgt, indien deze blijk geeft van een doorgedreven intentie om zich te “herpakken”.

Wat indien uw kind een einddiploma van het hoger onderwijs heeft behaald en nog een bijkomende (specialisatie-)opleiding wenst te volgen ?

Bij de beoordeling hiervan dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheden van de ouders alsook met de initiële keuze van het kind. Meer en meer wordt aanvaard dat een kind zelfs na hogere studies het recht om zich verder te specialiseren voorzover deze bijkomende opleiding aansluit bij de eerder gevolgde opleiding en niet kan aanzien worden als een luxestudie.

De inkomsten waarover het kind zelf beschikt dienen evenzeer in rekening gebracht te worden bij de bepaling van het onderhoudsgeld (bv. als jobstudent).

Daarnaast dienen de ouders niet in te staan voor bijkomende luxe-uitgaven, maar enkel te voorzien in de strikt noodzakelijke kosten zoals huisvesting, voeding e.d.

Tevens zal geen onderhoudsverplichting in hoofde van de ouders meer gelden indien het kind onvoldoende respect een eerbied toont ten aanzien van zijn ouders . Hierbij dient opgemerkt te worden dat volgens de huidige rechtspraak enkel zware fouten in hoofde van het kind alleen  kunnen leiden tot de afschaffing van de onderhoudsplicht in hoofde van ondankbaarheid.