Het Hof van beroep te Brussel ...

Het Hof van beroep te Brussel veroordeelt voor de derde keer het Vlaams Gewest voor gebrekkig luchtbeleid

De voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel veroordeelde reeds op 10 oktober 2018 het Vlaams Gewest tot het opstellen van een luchtkwaliteitsplan in de zin van artikel 23 van de luchtkwaliteitrichtlijn.

Aan deze veroordeling werd ook een dwangsom van € 1000 per dag vertraging gekoppeld.

Vervolgens oordeelde de beslagrechter in het vonnis van 8 juli 2020 dat het plan geen tijdschema voor de uitvoering ervan bevat en aldus erg vaag blijft.

In graad van beroep oordeelde het hof van beroep op 7 december 2021 dat het Vlaams Gewest inderdaad in gebreke is in het plan met betrekking tot het voorzien van een precies tijdschema voor het uit voeren van haar voornemens.

Het Hof van beroep oordeelt dan ook dat het Vlaams Gewest niet is tegemoetgekomen aan de vroegere veroordeling van 2018.

Mr. Johan Verstraeten van ons kantoor stond in deze zaak de vzw Greenpeace Belgium bij