Home onteigenen

Onteigening

Als een overheid EIGEN-dom wil verwerven ten koste van burgers of bedrijven, dan is dat een ingrijpend proces voor alle partijen. De burger en/of het bedrijf dat een eigendom bezit, voelt zich geraakt in iets persoonlijk, in iets dat van hem of haar is, iets EIGENS. Daar wordt niet aan geraakt.

Daarom voorziet de wetgeving ook dat de ont-EIGEN-ing de uitzondering is op de EIGEN-dom. Daarnaast is er de mogelijkheid voor overheden om over te gaan tot onteigening.

In welke gevallen kan dat?
In welke gevallen is het een duidelijk misbruik?
Welke procedures dienen gevolgd te worden ?
Wie is er bevoegd voor deze beslissingen?

Om deze heel specifieke materie goed op te volgen, bieden wij als advocatenkantoor u een specifieke service aan.Met ons team aan advocaten hebben wij de nodige kennis en ervaring opgebouwd in onteigeningszaken. Wij willen u van in het begin tot het einde bijstaan, begeleiden in de ganse procedure. Dat is nodig omdat het een specifiek vakdomein is waar weinigen zich thuis in voelen.