Home pacht

Pachtwetgeving

De pachtwet is een korte maar heel ingewikkelde wet, vol procedureregels en termijnen.

Eerst en vooral dient nagegaan te worden of uw overeenkomst valt onder de pachtwet dan wel een gewone huur of een bezetting ter bede is. Eens duidelijk is geworden dat de pachtwet van toepassing is, dienen deze regels strikt te worden gevolgd.

Een pachtovereenkomst kan niet zomaar opgezegd worden. Een procedurefout kan zware gevolgen hebben, zowel voor pachter als verpachter.

Om deze heel specifieke materie goed op te volgen, bieden wij als advocatenkantoor u een specifieke service aan. Met ons team aan advocaten hebben wij de nodige kennis en ervaring opgebouwd in pachtzaken. Wij willen u van in het begin tot het einde bijstaan, begeleiden in de ganse procedure. Dat is nodig omdat het een specifiek vakdomein is waar weinigen zich thuis in voelen.