Hoogstammige bomen van je bure...

Hoogstammige bomen van je buren: wat doe je eraan? (2)

Deel 2

Indien de vordering tot rooiing verjaard is, doordat de verjaringstermijn van 30 jaar werd overschreden, kan je ook beroep doen op het principe van de burenhinder.

Een eigenaar van een onroerend goed die, door een niet-foutieve gedraging, het bestaande evenwicht tussen de naburige erven verbreekt door zijn nabuur een hinder op te leggen die de grens van de normale ongemakken overschrijdt, is aan zijn nabuur een billijke en passende compensatie verschuldigd teneinde het verbroken evenwicht te herstellen.

In dit geval dient er dus sprake te zijn van hinder of schade die de normale burenhinder overschrijdt.

Een mogelijke compensatie is het snoeien en aftoppen van overhangende takken.