Hoogstammige bomen van je bure...

Hoogstammige bomen van je buren: wat doe je eraan?

Deel 1

Overeenkomstig art. 35 van het Veldwetboek mogen hoogstammige bomen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden. Bij ontstentenis van een zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter van de scheidingslijn tussen twee erven geplaatst worden.

Indien de boom zich op minder dan twee meter van de scheidingslijn bevindt, hebt u als nabuur de mogelijkheid om de rooiing van deze boom te eisen.

Teneinde de rooiing te kunnen vragen, dient u geen fout noch schade of hinder aan te tonen. Het niet-naleven van de plantafstand is voldoende.

Deze vordering verjaart echter na 30 jaar.