Huur – schadevergoeding

Huur – schadevergoeding

In vergelijking met onze vorige casus boog de Vrederechter te Leuven zich over volgende situatie:

Verhuurder had van de afwezigheid van de huurders gebruik gemaakt om alle spullen uit het gehuurde weg te halen en te verhuizen naar de kelder zodat de huurder wanneer hij terugkwam aan het gehuurde niet meer binnen kon en al zijn spullen ergens anders waren geplaatst.

De huurder zat dus zonder woning.

De Vrederechter van het 2e kanton Leuven besliste in een vonnis dat de huurder recht heeft op een schadevergoeding voor het onrechtmatig handelen van de verhuurder.