Huur vervroegd beëindigd – ...

Huur vervroegd beëindigd – nieuwe huurder aanvaarden?

De Vrederechter van het 1e kanton te Leuven boog zich over de volgende situatie:

De huurder beëindigt de huurovereenkomst te vroeg, maar zoekt zelf een andere huurder.

De verhuurder had de keuze overeenkomstig het contract om de uitvoering van de huurovereenkomst te eisen, dan wel een beëindiging van het contract met 3 maanden opzeggen en een vergoeding van 3 maanden te eisen.

De huurder vermeldt in zijn opzegbrief dat hij zorg zal dragen voor het aanbrengen van nieuwe huurders en de verhuurder aanvaardt de nieuwe huurder en ondertekent er een overeenkomst mee.

Naderhand wenst de verhuurder toch een vergoeding te bekomen vanwege de huurder.

De Vrederechter wijst dit af met de stelling dat de huurovereenkomst in onderling overleg ten einde is gekomen door het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst met de door de huurder nieuw aangebrachte huurder.