Huurkoop: dé oplossing tegen ...

Huurkoop: dé oplossing tegen hoge vastgoedprijzen?

De vastgoedprijzen in België lijken hun hoogtepunt nog niet hebben bereikt. Het wordt alsmaar moeilijker een betaalbare woning te vinden, en toch heeft de Belg graag zijn eigen persoonlijk onroerend goed.

De klassieke eigendomsoverdracht gaat gepaard met het zoeken van een woning en het aangaan van een lening, waarna koper en verkoper een compromis ondertekenen. Nog wat later wordt de akte verleden voor de notaris en wordt de eigendomstitel definitief overgedragen.

Een huurkoopovereenkomst heeft net zoals een gewone koop de eigendomsoverdracht tot doel, al zal de koper in eerste instantie huurder worden van het betreffende onroerend goed.

Enerzijds kan de huurkoopovereenkomst worden ingezet als overbruggingsmechanisme waarbij de kopers het goed reeds kunnen betrekken als huurders, en dit in afwachting tot het verlijden van de notariële akte.

Maar een huurkoopovereenkomst kan zich ook uitstrekken over verschillende jaren heen waarbij de eigendom pas op een later tijdsstip zal worden overgedragen.

In elk van beide gevallen is de idee achter de huurkoop hetzelfde: de toekomstige kopers worden tijdelijk huurder van de woning, waarbij de maandelijks betaalde huurprijs (in principe) in mindering zal worden gebracht van de uiteindelijk te betalen verkoopprijs.

Het is daarbij aangewezen om de modaliteiten van de huurkoopovereenkomst op voorhand en voldoende duidelijk te bepalen tussen partijen.

Er dient dan ook te worden gepreciseerd in welke gevallen de eigendomsoverdracht tot stand komt, of de toekomstige kopers/huurders een optierecht hebben dan wel verplicht zijn over te gaan tot koop, of er al dan niet sprake is van een eventuele verbrekingsvergoeding indien één van beide weigert tot (ver)koop over te gaan, ,…

Indien u de verdere modaliteiten van dergelijke overeenkomst wenst te bespreken, of indien u moeilijkheden ondervindt bij de uitoefening van een door u gesloten huurkoopovereenkomst, dan kan u ons steeds contacteren voor een afspraak, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer +32 16 30 14 40.