Huurwaarborg – Professio...

Huurwaarborg – Professioneel zakenkantoor

De Vrederechter van het 1e kanton te Leuven beslist in een vonnis in verband met de waarborg.

In casu was de verhuurder een professioneel zakenkantoor en stelde deze dat er huurschade was op het einde van de huur

De Vrederechter merkte op dat de verhuurder ondanks het feit dat het een vennootschap is die een professioneel zakenkantoor uitbaat, nagelaten heeft de schade tegensprekelijk vast te stellen.

Nochtans is dit mogelijk op basis van een verzoekschrift dat kan neergelegd worden bij de Vrederechter.

Gezien de verhuurder geen deskundige had laten aanstellen, bestonden zijn bewijzen uit éénzijdige stukken en werd de vordering tot huurschade afgewezen.

De huurwaarborg werd integraal vrijgegeven aan de huurder.