Ik betaal niet graag successie...

Ik betaal niet graag successierechten. Kan ik goedkoop schenken?

Niemand betaalt graag successierechten.

Daarom is het mogelijk tijdens uw leven een schenking te doen. Dit kan via notariële akte.

U kan ook geld overschrijven via de bank, men noemt dit een bankgift of handgift.

Het is dan aangeraden om een aangetekende brief te schrijven eerst van de schenker aan de begunstigde waarin wordt beschreven dat op een bepaalde dag een bepaald bedrag is overgeschreven ten titel van handgift.

De begunstigde kan dan een aangetekend schrijven terug richten om de schenker te bedanken en goede ontvangst te bevestigen van de handgift.

Ten slotte kan het soms nuttig zijn een document op te maken waarin bepaald wordt dat bij vooroverlijden van diegene aan wie geschonken wordt, de schenker het recht van terugkeer bekomt volgens artikel 951 Burgerlijk Wetboek.