Invordering van oude facturen

Invordering van oude facturen

Veel ondernemers gaan ofwel hun boekjaar afsluiten of hebben dit net gedaan. Op de balans prijken doorgaans een aantal (niet zo fraaie) openstaande handelsvorderingen, waarvan u verwacht dat betaling niet – of minstens heel moeizaam zal verlopen.

Omdat u te druk bezig was met uw ‘echte’ werk, is er na de laatste standaardaanmaning niet veel meer gebeurd met die onbetaalde factuur. Het is (spijtig genoeg) een gekend verhaal. U stuurt een factuur uit, en binnen de kortste keren wordt er een (hevig) protest gevoerd. Op het ogenblik dat het spreekwoordelijke ijzer nog gloeiendheet is, neemt u de tijd om de veronderstellingen gedetailleerd te weerleggen, maar uw klant – schuldenaar is op dat ogenblik nog onredelijk en stuurt kort een herhaling van zijn eerste protestbrief. Ondertussen heeft u andere zaken te behartigen en beter 10 tevreden klanten dan 1 ontevreden klant en zo blijft de (geprotesteerde) factuur in de onderste schuif van uw bureau liggen.

Ogenschijnlijk oninvorderbaar.

U mag niet vergeten dat u (in voorkomend geval) de btw reeds afgedragen hebt en dat deze factuur mee opgenomen werd n in uw resultaatsberekening. Alle (fiscale) verplichtingen zijn voldaan, maar de (betalings-)rechten blijven achterwege.

Ondertussen zijn er meerdere maanden en waarschijnlijk jaren verstreken, maar de balanspost handelsdebiteuren is nog steeds bezwaard met die ‘lastige’ factuur (of facturen).

Evenwel mag u uw juridische mogelijkheden niet onderschatten op het gebied van de invordering van dergelijke facturen. Een algemene tendens in de rechtspraak (minstens door de hoven van beroep in ons land) is immers dat wanneer u – bij aanvang van de problemen – tijdig actie onderneemt, er een ruime periode kan zitten tussen de uitwisseling van protestbrieven en de uiteindelijke invordering in rechte. De wet omschrijft immers een verjaringstermijn van 10 jaar voor de invordering van dergelijke facturen.

Zomaar overgaan tot dagvaarding is wat kort door de bocht, maar een duidelijke herinnering gevolgd door een redelijke betalingstermijn en uiteraard een verwijzing naar uw oorspronkelijk verweer, kan u terug op het juiste pad naar betaling brengen.

Heeft u dergelijke facturen in uw spreekwoordelijke ‘onderste’ schuif liggen?
Contacteer ons dan voor een correcte analyse van uw dossier.